Φυτώρια Ιπποφαές Πέλλας

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΕΡΡΕΣ

Τα Φυτώρια Ιπποφαές Πέλλας σας ανακοινώνουν πως τον μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθούν ομιλίες στην Δράμα και στις Σέρρες με σκοπό την ενημέρωση των αγροτών για την μεταποίηση των προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουμε σύντομα.